Trợ giúp pháp lý miễn phí cho khách hàng đủ điều kiện

Bay Area Legal Services là một công ty luật phi lợi nhuận. Chúng tôi cung cấp trợ giúp pháp lý miễn phí cho những người có thu nhập thấp. Khu vực cung cấp dịch vụ của chúng tôi bao gồm các quận Hillsborough, Pasco, Pinellas, Manatee và Sarasota.

Chúng tôi có thông dịch viên ngôn ngữ miễn phí. Hãy cho chúng tôi biết nếu quý vị muốn có một thông dịch viên.

Đăng ký Dịch vụ

Để đăng ký dịch vụ, hãy gọi cho Đường dây Trợ giúp Pháp lý của chúng tôi: 800.625.2257, Thứ Hai-Thứ Sáu, 9 giờ sáng-4: 30 chiều Nếu vấn đề của quý vị không phải là trường hợp khẩn cấp, quý vị cũng có thể đăng ký trực tuyến bất cứ lúc nào.

Các Dịch vụ này dành cho tất cả Cư dân Florida

Đường dây trợ giúp pháp lý dành cho người cao tuổi 

Trợ giúp pháp lý miễn phí cho cư dân Florida đủ điều kiện từ 60 tuổi trở lên.

Để đăng ký dịch vụ, hãy gọi: 888.895.7873, Thứ Hai-Thứ Sáu, 9 giờ sáng-4: 30 chiều Nếu vấn đề của quý vị không phải là trường hợp khẩn cấp, quý vị cũng có thể đăng ký trực tuyến bất cứ lúc nào.

Đường dây trợ giúp pháp lý dành cho cựu chiến binh

Trợ giúp pháp lý miễn phí cho các cựu quân nhân đủ điều kiện sống ở Florida.

Để đăng ký dịch vụ, hãy gọi: 866.486.6161, Thứ Hai-Thứ Sáu, 9 giờ sáng-4: 30 chiều Nếu vấn đề của quý vị không phải là trường hợp khẩn cấp, quý vị cũng có thể đăng ký trực tuyến bất cứ lúc nào.

Chúng tôi có thể giúp đỡ về nhiều vấn đề pháp lý. Bao gồm:

 • Sự kiện thiên tai
 • Các vấn đề với nhà của quý vị và việc trục xuất
 • Các vấn đề gia đình (ly hôn, giám hộ, nuôi dưỡng, nhận con nuôi, bảo vệ tránh lạm dụng)
 • Vấn đề tiền bạc và phá sản
 • Trợ giúp đặc biệt cho người cao niên và cựu chiến binh
 • Hỗ trợ cho các doanh nghiệp phi lợi nhuận

Dịch vụ trợ giúp pháp lý của chúng tôi có thể bao gồm:

 • Cung cấp thông tin và tư vấn pháp lý
 • Cung cấp hỗ trợ đơn giản và các phương pháp để quý vị tự giúp mình
 • Giúp quý vị tìm một luật sư miễn phí
 • Đại diện cho quý vị tại tòa án
 • Cung cấp sự giới thiệu cho các cơ quan khác có thể giúp đỡ

Điều kiện để được giúp đỡ 

Không phải ai cũng đủ điều kiện nhận dịch vụ. Những người đủ điều kiện sẽ nhận được các dịch vụ dựa trên các tài nguyên có sẵn của chúng tôi.

Chúng tôi không thể giúp đỡ về hình sự, các vấn đề giao thông hoặc một số lĩnh vực khác của pháp luật như thương tích cá nhân.

Địa điểm Văn phòng

LƯU Ý: Chỉ tiếp khi có hẹn. Không tiếp khi không có hẹn.

Hillsborough County

Ybor City
1302 N 19th Street
Suite 400
Tampa, FL 33605

Điện thoại: 813.232.1343
Fax: 813.248.9922

Plant City
701 Tillman Place
Suite 300
Plant City, FL 33566

Điện thoại: 813.752.1335
Fax: 813.659.0240

L. David Shear Children’s Law Center
1000 N Ashley Drive
Suite 518
Tampa, FL 33602

Điện thoại: 813.227.9050
Fax: 813.252.3269

Ruskin
201 14th Avenue SE
Suite I
Ruskin, FL 33570

Điện thoại: 813.634.6044
Fax: 813.641.1011

Volunteer Lawyers Program
George Edgecomb Courthouse
800 E Twiggs Street
Tampa, FL 33602

Điện thoại: 813.226.8685 máy lẻ 110

Major General Ernest A. and Marilyn Bedke Veterans Law Center
1302 N 19th Street
Suite 400
Tampa, FL 33605

Điện thoại: 813.232.1343
Fax: 813.248.9922

Legal Information Center & Family Forms Clinic
George Edgecomb Courthouse
800 E Twiggs Street
Tampa, FL 33602

Legal Information Center: Suite 101
Family Forms Clinic: Suite 207

Để biết giờ làm việc khi không có hẹn, hãy gọi: 813.864.2280

Pasco County

New Port Richey
7340 Little Road
Suite 101
New Port Richey, FL 34654

Điện thoại: 727.847.5494
Fax: 727.816.1071

Dade City
14950 US Highway 301
Dade City, FL 33523

Điện thoại: 352.567.9044
Fax: 352.567.0681

Pinellas County

St. Petersburg
4948 Central Avenue
St. Petersburg, FL 33707

Điện thoại: 727.490.4040
Fax: 727.201.4331

Clearwater
800 Drew Street
Clearwater, FL 33755

Điện thoại: 727.490.4040
Fax: 727.201.4331

Apply for Services

If you live or have a case in Hillsborough, Pasco, Pinellas, Manatee, or Sarasota counties, we may be able to help.

How do I apply? Am I eligible?

Bay Area Legal Services

If you live or have a case in Hillsborough, Pasco, Pinellas, Manatee, or Sarasota counties, we may be able to help.

Statewide Legal Helplines

If you live or have a case in Florida, we may be able to help.